Regulamin

 SERDECZNIE WITAMY W „ZIELONYM BURSZTYNIE”.

ŻYCZYMY UDANEGO WYPOCZYNKU I MIŁYCH WSPOMNIEŃ Z WAKACJI!


§1

Zakwaterowanie na terenie wynajmowanych obiektów jest równoznaczne z akceptacją poniższego regulaminu.

§2

Doba rozpoczyna się o godz. 15:00 i kończy o 10:00.

§3

Wczasowicz zobowiązany jest przyjąć dom/apartament i po zakończeniu pobytu zdać go w takim stanie, jak go przyjmował.

§4

W dniu przyjazdu wczasowicz zobowiązany jest do przedstawienia właścicielowi dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość w celu: zameldowania, pobrania opłaty miejscowej (klimatycznej), opłacenia zarezerwowanego wcześniej pobytu.

§5

W wynajmowanych domach/apartamencie obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów.

§6

Przed wejściem na piętro wczasowiczów  uprasza się o zmianę obuwia.

§7

W przypadku jakichkolwiek awarii lub braku gazu wczasowicz zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić właściciela.

§8

W wynajmowanych domach/apartamencie i na terenie posesji mogą przebywać tylko osoby mieszkające i zameldowane.

§9

Prosimy o opiekę nad swoimi pociechami – na placu zabaw i całej posesji. Właściciele nie odpowiadają za ich bezpieczeństwo!

§10

Właściciel NIE UBEZPIECZA bagażu i rzeczy osobistych wczasowiczów na czas trwania pobytu, nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w domach/apartamencie, za ich kradzież lub zaginięcie.

§11

Opóźnione przybycie wczasowiczów do wynajmowanych domów/apartamentu lub wcześniejsze ich opuszczenie nie daje podstaw do żądania zwrotu równowartości niewykorzystanych środków.

§12

Korzystając z altany i grilla wczasowicze zobowiązani są do pozostawienia porządku i czystego rusztu.

§13

Podczas pobytu wczasowicze zobligowani są do segregowania wyrzucanych śmieci (na terenie posesji udostępnione są do tego celu odpowiednie kosze/worki).

§14

Cisza nocna obowiązuje od 22:00 do 7:00.

§15

Świadome lub celowe łamanie postanowień regulaminu przez wczasowiczów, upoważnia właścicieli do wymówienia wczasowiczom pobytu bez zwrotu wpłaconej kwoty.Serdecznie dziękujemy Państwu za pobyt, zapraszamy ponownie!

Właściciele, J i W Zaczkowie.